You are currently viewing Peräpohjolan Opisto laajentaa koulutustarjontaa

Peräpohjolan Opisto laajentaa koulutustarjontaa

  • Artikkeli julkaistu:24 marraskuun, 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Peräpohjolan Opistolle ammatilliseen koulutukseen työvoimakoulutuksen järjestämisluvan 1.1.2021 lukien. 

Ministeriön mukaan Peräpohjolan Opisto on osoittanut voivansa hyödyntää innovatiivisesti omia vahvuuksiaan ja osaamisalueitaan ja pyrkivänsä vastaamaan työelämän tarpeisiin, eivätkä koulutuksen sisällöt ole päällekkäisiä muiden järjestäjien tarjoaman työvoimakoulutuksen kanssa. 

Olemme erittäin iloisia siitä, että Työ- ja elinkeinoministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat arvostaneet ja tunnistaneet meidän osaamisen ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, toteaa Peräpohjolan Opiston rehtori Tatja Karvonen. 

Lapin alueella on jo tällä hetkellä joissakin työtehtävissä osaajapulaa. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että voimme työvoimakoulutuksella toteutettavalla täydennyskoulutuksella laajentaa työvoiman osaamista ja mahdollistaa ikääntyneiden työssä pysymistä eläkeikää lähestyessä. Lisäksi haluamme turvata lappilaisten mahdollisuuksia työllistyä ympärivuotisesti sekä tukea lappilaisten työllistymistä uudelle alalle tutkinnon suorittamisen avulla, kertoo rehtori Tatja Karvonen. 

Tulemme avaamaan kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot ja osatutkinnot keväällä 2021 koulutustarjontaan työvoimakoulutuksena yhdessä alueen TE-viranomaisten kanssa, sanoo työvoimakoulutuksista vastaava erityisasiantuntija Riikka Fisk Peräpohjolan Opistolta.