You are currently viewing Digi tarjoaa uusia latuja ammatillisiin opintoihin
Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä, projektipäällikkö Päivi Jauhola ja turvallisuusalan opiskelija Mikael Martimo käyttivät kameratekniikkaa oppitunnilla Torniossa. Rovaniemeltä tunnille osallistui etänä yli 20 opiskelijaa.

Digi tarjoaa uusia latuja ammatillisiin opintoihin

  • Artikkeli julkaistu:6 lokakuun, 2020

Lapin eAmis –hanke käytti koronajan hyödykseen ja nyt korjataan uusien ideoiden satoa.

Harvoin on hanke osunut ajallisesti yhtä tärkeään saumaan kuin Lapin eAmis. Syksyllä 2019 startannut verkostohanke sai kevään aikana elää todeksi sanonnan, jonka mukaan pakko on paras motivaattori.

– Kukaan ei hankkeen alkaessa arvannut, millaiseen maailmantilanteeseen digitaalisia ratkaisuja pian kehitettäisiin. Onneksi meillä oli mahdollisuus vastata kovaan tarpeeseen, projektipäällikkö Päivi Jauhola Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta toteaa.

Koronakevään aikana jokainen hankkeen toteuttajaorganisaatio otti oman näkökulmansa pakolliseen etäopetukseen ja –työskentelyyn ja hyödynsi hankkeen suomia mahdollisuuksia kehittämistyössä.

Pääsykokeita ja näyttöjä etänä

Peräpohjolan Opisto Torniosta toteutti keväällä pääsykokeensa Teams-sovelluksen avulla. Kansanopisto haastatteli kaikkiaan noin 50 hakijaa etänä siten, että haastattelijat olivat samassa tilassa. Toinen haastattelijoista oli työelämän edustaja ja toinen Peräpohjolan opiston opettaja.

Peräpohjolan opisto kouluttaa opiskelijoita aloille, joilla kohtaamistaidot ovat tärkeitä. Tästä syystä kamerat olivat päällä jokaisen haastateltavan kanssa ja myös etänä toteutettaviin pääsykokeisiin kuului itseilmaisun osio.

– Muutamassa haastattelussa käytimme joustavasti myös WhatsAppin ryhmäpuhelumahdollisuutta. Kokemus oli hyvä ja ohjaa toimintaamme myös jatkossa, opettaja Heli Lukkariniemi kertoo.

Rovaniemellä toimivassa Rovala-Opistossa taas panostettiin välinevalintoihin, jotka mahdollistaisivat viittomakielen tehokkaan opetuksen etänä. Kevään aikana testattiin viittomakielen ammatillisten näyttöjen suorittamista ja arvioimista etätyövälineiden avulla.
Opettaja Helena Korteniemi kertoo ajatuksen muhineen jo pidempään, mutta koronan laittaneen vauhtia suunnitelmiin. Opettaja Pekka Pasasen mukaan viittomakieltä käytettäessä laitteilla ja ohjelmistoilla on omat, hieman muusta käytöstä poikkeavat vaatimuksensa, joten suunnittelua ja testaamista riitti.

– Viittomakieli on visuaalinen kieli ja siihen kuuluu olennaisesti huulien käyttö. Kokonaisuuteen vaikuttivat tietysti myös asiakkaiden laitteet ja ohjelmistot, Pasanen kuvailee.

Opiskelijat ohjasivat etävälineiden kautta pääasiassa kuuroja iäkkäämpiä ihmisiä erilaisissa terveyttä ja hyvinvointia edistävissä tuokioissa. Työpaikkaohjaaja oli mukana etäohjaustuokioissa ja lopuksi arviointikeskustelu pidettiin opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kesken erillisessä etäkokouksessa.

Ytot ja kehollinen ilmaisu verkkoon

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redun tarkoituksena hankkeessa on luoda yhteisten tutkinnonosien opetukseen työtilat, joita voidaan hyödyntää ensisijaisesti verkko-opetuksessa. Tarve verkko-opetuksen kehittämiseen oli tiedossa jo ennen koronaa, sillä Redulla on paljon opiskelijoita eri puolilla Lappia. Yto-opintojen verkkokehittäminen aloitettiin tekemällä kursseille ilmoittautuminen jouhevammaksi. Uusi lomake antaa opiskelijalle heti ilmoittautumisen yhteydessä toimintaohjeet ja lisätietoja yto-opintojen toteutuksista löytyy koulutuksenjärjestäjän verkkosivuilta.

– Sivustolta löytyy myös materiaalivarastot jokaiseen oppiaineeseen. Näin voimme tehokkaammin hyödyntää niitä saman aineen opettajien kesken, lehtori Johanna Riskilä kuvailee.

Lapin eAmiksen päätoteuttaja Ammattiopisto Lappia aikoo kuluvan syksyn aikana panostaa kameratekniikan integroimiseen opetukseen.

Turvallisuusalan osaamisalavastaava Matti Heikkilä on teemasta innoissaan. Kevään etäopetus sujui hyvin, mutta tuolloin huomattiin tarve uusiin työkaluihin. Kehonkielen ja oman ilmaisun opetus vaatii etänä uudenlaista ajattelua.

– Turvallisuusalalla kehollisella ilmaisulla on valtava merkitys. Sen avulla voi joko rauhoittaa tai saada vastapuolen kiihtymään. Tämän takia on todella tärkeää, että myös etäopetus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nähdä itsensä muiden silmin, Heikkilä avaa.

Kuluvan syksyn aikana turvallisuusalan koulutuksissa on mahdollisuus käyttää toiminta-, rinta- ja kypäräkameroita tallentamiseen ja reaaliaikaisen kuvan lähettämiseen. 360-kameran ja VR-lasien avulla luodaan vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä ja erilaisten tallenteiden kautta opiskelija pääsee arvioimaan omaa toimintaansa sekä kuvitteellisissa tilanteissa että oikeissa työympäristöissä.

Heikkilä toivoo kameratekniikan toimivan ikään kuin peilinä, jonka kautta etäopetuksessa oleva saa uusia työkaluja itsensä kehittämiseen.
– Voimme ohjeistaa suoraa lähetystä kuvaavaa opiskelijaa reaaliajassa tai vaikkapa katsoa yhdessä Teams-palaverissa tallenteen tietystä tilanteesta. Tekniikka ei ole itseisarvo, vaan auttaa itsearvioinnissa ja ammatillisessa kasvussa, Heikkilä toteaa.

Vuoden 2021 loppuun jatkuvan Lapin eAmiksen tarkoituksena on auttaa koulutuksenjärjestäjiä testaamaan ja ottamaan käyttöön erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja lisätä osallistuvan henkilökunnan digiosaamista.

Projektipäällikkö Jauhola onkin tyytyväinen siihen, miten monipuolisesti hankkeessa on päästy testaamaan erilaisia mahdollisuuksia ja viety niitä nimenomaan käytännön työhön. Lisää on tulossa, sillä digitaalisuuden kehittäminen tulee nousemaan koulutusmaailmassa vielä nykyistäkin suurempaan rooliin.
– Teknologia on mahdollisuuksien luoja, ei itseisarvo. Korona opetti meille kaikille kuitenkin varmasti sen, että on mukavampi lähteä poikkeusoloihin silloin, kun omassa repussa on laaja valikoima keinoja ja välineitä, muistuttaa Jauhola.

Lisätietoja koko hankkeesta:
Päivi Jauhola
projektipäällikkö
paivi.jauhola@lappia.fi

puh. 050 314 64 36 

Lisätietoja Peräpohjolan Opiston osuudesta:
Petra Pudas
Projektisuunnittelija
petra.pudas@ppopisto.fi
puh. 040 640 3797