You are currently viewing Syksyllä 2024 alkavia uusia avoimen yliopiston opintoja

Syksyllä 2024 alkavia uusia avoimen yliopiston opintoja

  • Artikkeli julkaistu:31 toukokuun, 2024

Kaipaatko uutta osaamista tai uusia suuntia työhösi? Peräpohjolan Opisto tarjoaa syksyllä 2024 useita avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Katso opintokokonaisuudet alta ja valitse sinua kiinnostavat kokonaisuudet!

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot, varhaiskasvatukseen painottuva perusopintokokonaisuus 25 op

Varhaiskasvatukseen painottuvat kasvatustieteellisen alan perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen avoimen väylän kautta.

 

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologian opinnot sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi työelämään ja sivuaineeksi moniin eri tutkintoihin! Sosiaalipsykologiaa voi opiskella joustavasti verkossa, paikasta riippumatta. Opinnoista on myös avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi. Lue lisää väyläopinnoista. Tutustu myös sosiaalipsykologian opiskelija Anniina Huttusen opiskelijatarinaan.

 

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) 30 op

Harvoin tarjottava S2-opintokokonaisuus on tarkoitettu äidinkielenopettajille, kielten- ja aineenopettajille, luokanopettajille ja muille opetusalalla työskenteleville sekä niille, jotka aikovat opetusalalle. Opinnot antavat valmiuksia opettaa suomen kieltä silloin, kun sitä ei opiskella äidinkielenä. S2-opettajilla on kysyntää työmarkkinoilla!

Lue myös blogikirjoituksemme Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä -opinnoista

 

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Itsenäisesti lukuvuoden aikana suoritettavat ja oman kiinnostuksen mukaan valittavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

 

Ilmoittaudu opintoihin!