Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etänä verkon kautta!

Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa.

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatus- sekä opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Lisätietoja: koulutus@ppopisto.fi, p. 0400 363 799.

Näin haet koulutukseen

Koulutus on käynnissä.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Tämän päivän kasvavat nuoret eivät aina voi hyvin. Miten osaamme vastata nuoren oirehdintaan, hätään ja millaisin keinoin osaamme heitä auttaa?

Tämä koulutus antaa paljon tietoa siitä, kuinka työskennellä vielä paremmin nuorten kanssa. Koulutus on kokemuksellista oppimista ja perustuu käytännön tasolla oppimiseen.

Nuoret kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyvät ja ovat enemmän ahdistuneita ja masentuneita kuin aikaisemmin. Erilaiset kriisit ahdistavat nuoria ja vähentävät nuoren uskoa tulevaisuuteen.

Tässä koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, nuorten keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä ja avoimeen dialogiin perustuvia terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuvaa oppimista.

Koulutuksen työskentelymuodot

Koulutus antaa näkemyksen nuorten yleisimpiin mielenterveyden haasteisiin sekä niiden varhaiseen puuttumiseen sekä ratkaisukeskeisiin menetelmiin nuorten ja perheiden kanssa työskentelemisessä. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen avoimeen dialogiin perustuva.

Opetus järjestetään monimuotoisena, ja siihen sisältyy 10 päivää lähiopetusta, missä teoreettinen osuus yhdistetään käytännön terapiamenetelmiin.

Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuva oppiminen, jonka lisäksi koulutuksessa tehdään itsenäisiä harjoituksia ja työskennellään vertaisryhmissä.

Lisäksi koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen, ja opiskelija tekee kolme kirjareflektiota annetusta kirjallisuudesta.

 Opiskelija tekee kehittämistyön (10–15 sivua), jossa hyödyntää oppimaansa teoriapohjaa, ja joka soveltuu omaan työhön.

Koulutuksen keskeinen painopiste on käytännönläheinen asiakastyön soveltaminen omaan työhön, jolloin opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia (5 asiakasta) ja joissa soveltaa oppimiaan terapeuttisia menetelmiä asiakaskohtaamistilanteissa.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä, ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka perheiden kanssa työskennellään voimavarakeskeisesti ja avointa dialogimallia hyödyntäen. Tavoitteena on oppia, miten parhaiten tuetaan perhettä kokonaisvaltaisesti, ja miten toimitaan nuoren koko verkostossa ja kuinka näitä voi soveltaa omassa työssään.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:
-tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä
-perustella valittuja auttamismenetelmiään omassa työssään
-soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä
-soveltaa narratiivisia työmenetelmiä omassa työssään
-soveltaa dialogisia menetelmiä omassa työssään
-soveltaa systeemisiä työmenetelmiä perhetyöskentelyssä
-hyödyntää moniammatillista tiimityöt

Koulutuksen teemat           
Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
Voimavarakeskeisyys:
Avoin dialogi ja reflektiiviset menetelmät
Narratiivisuus
Työskentely nuoren kanssa
Työskentely perheiden kanssa
Moniammatillinen työskentely

Nuorten päihdeongelmat ja muut riippuvuudet
Nuoren kokema ahdistuneisuus yleisenä ilmiönä
Nuoren masennus
Muut ahdistuneisuushäiriöt (pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriöt)
Syömishäiriöt

Traumaattiset kokemukset, kriisit
Nuoren itsetuhoisuus
Nuorten erilaiset neuropsykiatriset ongelmat
Nuorten seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus

Koulutus sisältää seuraavat osuudet opintopisteittäin:
Teoriaopetus 8,5 op
Kirjallinen kehittämistyö 3 op
Asiakastyö 50 tuntia ja siihen liittyvät analyysit 4 op
Pienryhmätyöskentely 2 op (26 t)
Syventävä kirjallisuus 2 op
Kirjallisuusreflektiot 2 op
 

”Koulutus antoi minulle uusia työkaluja ymmärrystä, miten kohdata ja auttaa nuoria.”

”Koulutus laajensi ja avasi ja antoi paljon tietoa.”

”Ratkaisukeskeisyys on erinomainen menetelmä ihmisten kohtaamisessa.”

”Opin uudenlaisia tapoja ajatella asioista.”

Koulutus sisältää 10 opetuspäivää klo 9-16, joista osa toteutetaan etäopetuksena (lähiopetus Torniossa tai etänä Teams-yhteydellä). Koulutuspäivät koostuvat teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista.

Vuonna 2023 aloittavan ryhmän koulutuspäivät:

 • 13.2.2023
 • 17.3.2023
 • 21.4.2023
 • 3.5.2023
 • 11.9.2023 ETÄNÄ
 • 2.10.2023 ETÄNÄ
 • 21.11.2023 ETÄNÄ
 • 25.1.2024
 • 16.2.2024
 • 12.3.2024

Lisäksi koulutuksessa tehdään itsenäisiä harjoituksia ja työskennellään vertaisryhmissä. Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen, ja opiskelija tekee kirjareferaatin alan kirjallisuudesta.

Opiskelija tekee kehittämistyön (10–15 sivua), jossa hyödyntää oppimaansa teoriapohjaa, ja joka soveltuu omaan työhön.

Opiskelija tekee itsenäisesti asiakastyötä vähintään 50 tuntia, joissa soveltaa oppimiaan terapeuttisia menetelmiä.

Vuoden 2023 Koulutuksen hinta on 1600 €. Koulutus laskutetaan viidessä (5) erässä. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä 200 euron varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi.

Lähiopetusjaksojen matkustus-, asumis- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.

Yöpyminen Hotelli Joentalossa opiskelijahintaan (hinnat voimassa 1.10. lähtien):

 • yhden hengen huone 55 €/yö
 • kahden hengen huoneessa 35 €/yö/henkilö (Mikäli huoneeseen ei tule toista majoittujaa peritään yhden hengen huoneen hinta)

Opiskelija-aamiainen 3 € tai hotelliaamiainen opiskelijalle 6 €.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Vuonna 2023 alkavan koulutuksen sisällön tuottavat ja opetuksesta vastaavat kouluttajapsykoterapeutti Sarianna Virpikari, perheterapeutti Mika Haataja sekä työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK).

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat: p. 0400 363 799koulutus@ppopisto.fi