You are currently viewing Sopivasti erilainen opistovuosi

Sopivasti erilainen opistovuosi

 • Artikkeli julkaistu:2 syyskuun, 2022

Moni nuori saattaa tuntea yläkoulun päätyttyä jopa painetta päästä seuraavaan opiskelupaikkaan, ja mieltä saattaa vaivata tunne siitä, että saman tien pitäisi tietää, millaiselle alalle suunnata ja mitä elämältä ylipäätään haluta. Peruskoulun jälkeisessä yhteishaussa saatetaan joskus päätyä vaikkapa kaverien mukana tai opon ehdotuksesta opiskelemaan kouluun, joka ei lopulta tunnukaan itselle sopivalta. Entä jos uudessa opinahjossa tuleekin huomattua, että opiskeltava ala ei ole oma juttu ollenkaan?

Peräpohjolan Opiston Sopeva-koulutus on peruskoulun päättäneille suunnattu tuumausvuosi, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuden miettiä rauhassa ja selkeyttää suunnitelmiaan tulevaisuuteen liittyen. Opistovuosi on siis tarkoitettu täysin tavallisille nuorille, joilla on lupa pohtia vuoden aikana mielenkiinnonkohteitaan ja kehittää omaa osaamistaan siinä samalla – matalan kynnyksen koulutus sopii siis kaikille, joiden vaihtoehdot ovat vielä auki.

Sopeva-koulutusvuoden tavoitteena on tarjota nuorelle

 • aikaa ja rauhaa oman tulevaisuutensa suunnitteluun
 • mahdollisuus peruskoulun aineiden opiskeluun ja arvosanojen korottamiseen jatko-opiskelua varten
 • tukea motivaation löytämiseen ja arjen perustaitojen vahvistamiseen

Opiskelu etenee Sopeva-koulutuksessa rauhalliseen tahtiin, ja se on hyvin yhteisöllistä, eli koulutuksen kautta tutustuu helposti uusiin ihmisiin. Opiskelijat saavat asua opintojensa aikana asuntolassa, ja heille järjestetään viikoittain runsaat määrät monipuolista toimintaa, kuten pelien pelaamista, erilaisten harrastusten kokeilua, kaikille yhteisiä leirejä sekä vierailuja niin oppilaitoksiin, erilaisille työpaikoille kuin vapaa-ajanviettopaikkoihinkin.

Koulutuksessa voi halutessaan suorittaa yläkoulun puolelta rästiin jääneitä aineita ja korottaa päättötodistuksen arvosanoja. Jatko-opiskelua varten voi siis opiskella ammattiaineita, kuten esimerkiksi äidinkieltä, englantia, ruotsia, matematiikkaa, yhteiskuntaoppia, fysiikkaa tai kemiaa – vuosi ei siis todellakaan mene hukkaan. Koulutukseen kuuluu myös yhteisiä opintoja kasvatusalalta. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi ensiapukurssi, hygieniapassikurssi, seksuaalikasvatus, kestävä kehitys sekä leiritoiminta.

 • Sopeva-koulutus alkaa 6. syyskuuta, mutta mukaan pääsee myös jatkohakemuksella kesken vuoden
 • Opiskeluun kannustetaan, mutta aikataulu ei ole turhan tiukka
 • Päivät sisältävät runsaasti toimintaa ja käytännön oppimista erilaisissa tilanteissa

Koulutuksessa opitaan yhdessä kokeilemalla ja tekemällä

Nuoren arki sisältää hirmuisen määrän sellaisia opeteltavia perustaitoja, joiden hallintaa pidetään usein itsestäänselvyytenä. Koulutuksessa opetellaan laajalla skaalalla elämänhallintaa helpottavia arjen taitoja: tällaisia ovat esimerkiksi jokapäiväisen kotiruoan valmistaminen, ja vaikkapa kahvin keitto, sämpylöiden leivonta ja nakkisopan valmistus opetellaan kaupassa käynnistä lähtien itse tekemällä. Myös esimerkiksi raha-asioista huolehtiminen, kodinhoito ja sosiaalisten suhteiden hallinta ovat elämän osa-alueita, joita koulutuksessa käydään yhdessä läpi.

Sopeva-vuosi lähtee käyntiin syksyllä oman pienryhmän kanssa ryhmäytymisestä perinteisesti reippailun ja laavuilun merkeissä. Pienryhmässä on noin 10–15 henkeä, ja ryhmäläiset voivat suunnitella yhdessä, mitä kaikkea ulkona liikkumisessa tarvitaan. Porukassa pohditaan, miten leireilyyn valmistaudutaan, mitä ruokaa tehdään ja mistä tarvittavat välineet hankitaan. Kuka kantaa repun, ja kuka tekee nuotion?

Samalla tutustaan luokkakavereihin yhteisen tekemisen, toiminnan ja pelaamisen kautta. Koulutuksessa ollaankin mahdollisimman paljon ulkona, ja erilaiset aktiviteettitoiveet, kuten vaikkapa frisbeen heitto ja makkaran paisto otetaan mielellään huomioon.

 • Olennaista Sopeva-koulutuksessa on, että suurin osa opittavista asioista tulee tekemisen ja kokemisen kautta
 • Elämänhallintaa ja arjen perustaitoja opetellaan yhdessä ruoanlaitosta ja siivouksesta lähtien
 • Nuorten toiveita kuunnellaan mielellään, ja kaikkien tarpeet otetaan huomioon

Tyypillinen opistoviikko

Sopeva-koulutuksessa maanantait ovat itsenäistä opiskelua, ja lähiopetusta on opistolla tiistaista perjantaihin. Maanantaisin opiskelijoille annetaan itsenäisiä toiminnallisia tehtäviä, jollaisia ovat esimerkiksi imurointi ja muu siivoaminen, tiskikoneen täyttö, ulkoilu, kirjastossa käynti ja vaikkapa ystäville soitto ystävänpäivänä.

Tiistaista perjantaihin päivät alkavat klo 8.15, ja kymmeneen saakka tunnustellaan päivän fiilistä kuulumisten vaihdolla. Jutustelun lisäksi aamulla voidaan tehdä myös toiminnallisia harjoituksia, jotta päivä lähtee oikealla jalalla käyntiin. Kymmenen jälkeen koittaa nuoren oman ajan hetki, jolloin jokaisella on mahdollisuus tehdä omia juttujaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan – omaa aikaa sopevalaiset voivat käyttää esimerkiksi kouluaineiden opiskeluun. Aamupäivä päättyy kaikille yhteiseen ruokailuun.

Puolen päivän jälkeen ohjelmaan kuuluu vaihtelevia aktiviteetteja ja opiskelusisältöjä. Monipuolisiin aiheisiin kuuluu esimerkiksi digipajaa, someen tutustumista, kädentaitopajaa, itseilmaisua, viestintätaitoja tai taloushallintaa – esimerkiksi digipajassa käydään läpi, millaisia digitaitoja työelämässä tarvitaan, ja taloushallinnassa taas opitaan, paljonko rahaa on käytettävissä ja mihin se riittää. Sopevalaisilla on lukujärjestyksessään myös yksi viikoittainen toimintapäiviä, jolloin opiskelijat saavat itse vaikuttaa aktiviteetteihin. Toimintaa voivat olla vaikkapa keilaus, ulkopelit tai retket lähialueille. Koulupäivät loppuvat yleisesti klo 14.45.

Syksyllä koulutukseen sisältyy myös työpajaharjoittelu, jossa nuoret käyvät tutustumassa opiskelumaailmaan oppilaitoksissa sekä työelämään eri työpaikoilla. Jos joku on kiinnostunut ammattikoulun eri aloista, niihin voi käydä tutustumassa omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. Työelämään päästään kurkistamaan yritysvierailuissa, joissa nuoret voivat tutustua eri toimialoihin käytännössä. Ajatuksena on, että nuorten toiveita kuunnellaan aktiivisesti ja toteutetaan mahdollisimman paljon.

 • Maanantait ovat koulutuksessa itsenäistä opiskelua, ja lähiopetusta järjestetään tiistaista perjantaihin
 • Päivät alkavat perinteisesti klo 8.15 ja päättyvät klo 14.45 – näiden kellonaikojen väliin mahtuu niin monipuolista toimintaa, sosiaalista hengailua kuin tavoitteellista opiskeluakin
 • Syksyn työpajaharjoittelussa nuoret pääsevät tutustumaan opiskelumaailmaan ja työelämään vierailujen kautta


Ei läksytystä, vaan inhimillinen, motivoiva ja kannustava ilmapiiri

Jokaista nuorta haastatellaan koulutuksen aikana henkilökohtaisesti, ja yhteyttä pidetään tiiviisti vuoden aikana. On tärkeää, että nuoret saavat tarvitsemaansa tukea matalalla kynnyksellä ja samalla rohkaisua kertoa omia mielipiteitään ja tuntemuksiaan. Apua löytyy tarvittaessa myös opiston koulukuraattorilta ja terveydenhoitajalta, eli huolia ei missään nimessä tarvitse pitää sisällään.

Opistokoulutuksessa on se ehdoton etu, että jos tuntuu, että motivaatio on jonain päivänä hukassa tai toimintaan on vaikea keskittyä, tehtäviin voidaan palata heti seuraavana päivänä. Stressaava rästikoekin voidaan tehdä paremmalla valmistautumisella vaikkapa seuraavassa kuussa. Koulutuksessa apu ja ohjaus ovat nopeasti saavutettavissa, eli kaikenlaisiin elämän mietityttäviin kysymyksiin löytyy varmasti vastauksia. Kun henkinen hyvinvointi on tukevalla pohjalla, etenevät asiat myös oppimisen näkökulmasta omalla painollaan.

Keskeistä roolia opiskeluilmapiirissä ja edistymisessä näyttelee lähiopetus, joka on pyörinyt normaalisti myös korona-aikana. Verkossa tapahtuvassa etäopetuksessa tehtävät jäävät helposti tekemättä; luokkatilassa henkilökohtaista ohjausta saa helposti, ja opiskelukin etenee, kun on joku tuuppimassa kannustavalla tavalla eteenpäin.

Sopeva-koulutus on kehittänyt nuorilta niin opiskeluihin liittyviä taitoja, arkielämässä tarvittavaa perusosaamista kuin sosiaalisia valmiuksiakin. Osa viime vuoden opiskelijoista pääsi jatkamaan haluamassaan jatko-opiskelupaikassa, ja monet nuorista löysivät vuoden aikana itselleen lisää kavereita ja kehittyivät monella tapaa ihmisinä. Pienten askelien myötä tapahtuva oman ajattelun kehittäminen, rohkeuden ja motivaation kasvatus sekä oman polun löytäminen ovat päämäärä, joka jokaisella nuorella on ehdottomasti mahdollisuus saavuttaa.

Miksi sinun kannattaa siis hakea Sopeva-koulutukseen?

 • Sopeva-opistokoulutus on tosi hyvä tuumausvuosi – saat miettiä tulevaisuudensuunnitelmiasi rauhassa, eikä haittaa yhtään, vaikket heti tietäisikään
 • Opistolla voit asua asuntolassa, jossa itsenäistä asumista voi kokeilla turvallisessa ympäristössä
 • Ohjelmassa on paljon yhteisöllistä ja ohjattua toimintaa, kuten retkeilyä, pelejä, ryhmissä tekemistä ja ruoanlaittoa
 • Tarjolla on myös liikuntamahdollisuuksia, soittimia ja monipuolista harrastamista laajalla skaalalla
 • Voit bongata tarjonnasta itsellesi esimerkiksi ammattikoulussa tarvittavia opintoja ja suorittaa niitä omalla tahdillasi
 • Jos peruskouluopinnot ovat jääneet harmittamaan, voit opiskella lisää eri aineita opettajan kanssa ja korottaa arvosanojasi, eli rästiopintoja ei tarvitse hakea kauempaa
 • Tarkoituksena on, että pohditaan yhdessä, millaisia suunnitelmia sinulla voisi olla ja samalla taklataan kokemiasi haasteita matkan varrella – Sopeva-koulutuksen lähtökohtana on rauhallinen ja iloinen opistovuosi ilman murheita!