"Läsnäoleva kohtaaminen" - Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen

Toteutusaika: 1.10.2023-31.12.2025

Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hanketta toteuttaa: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päätoteuttaja) sekä Peräpohjolan Opisto

Yhteyshenkilöt: Petra Pudas ja Irma Ihalainen

Hankkeen tavoitteet

”Läsnäoleva kohtaaminen” – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjävetoisen kotipalvelun toteuttamista ja liiketoimintaosaamista. Hankkeessa lisätään tietoisuutta ja vetovoimaa hoivayrittäjyyden arjesta ja käytännöistä sekä lisätään ikäihmisten parissa työskentelevien tai työhön aikovien osaamista. Hankkeen pääkohderyhmää ovat ikäihmisten parissa työskentelevät henkilöt, alasta kiinnostuneet henkilöt sekä opiskelijat.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja tulevien työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä hoiva- ja hoitotyössä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Lisäksi hankkeessa edistetään ikäihmisten yhteisöasumista tukevaa kotipalveluyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista.

Ajankohtaista

Huoneentaulu ikäihmisen omista voimavaroista

Olemme kehittäneet Läsnäoleva kohtaaminen -hankkeessa kolmiosaisen ”Minut voimavarat” -huoneentaulun, joka on suunniteltu asetettavaksi ikäihmisen huoneeseen. Toivomme, että huoneentaulun kautta ikäihmiselle merkitykselliset asiat on helpompi huomioida

Lue lisää »